BLODANALYSER

Kroppen sänder ut signaler om att något är fel. Orsakerna kan vara många, men samtliga symptom ovan kan vara tecken på näringsbetingade brister. En rad faktorer bidrar till att vi kanske inte täcker vårt näringsbehov genom kosten. För en del människor kan det vara nästan omöjligt. Man kan behöva förändra sin livsstil och komplettera med kosttillskott. Genom att göra analyser i helblod kan man få fram hur mineral-och vitaminnivåerna ligger.
Detta innebär att man analyserar blodcellerna och inte bara serum. Denna typ av analys ger stabilare testvärden och ”växlar inte med formen för dagen”. På senare år har testprogrammet utökats
och  omfattar även  fettsyrestatus  och hjärt- och kärlriskprofil.
OM BLODANALYSER

I alla priser ingår mottagnings-besök, provtagning, analys samt genomgång av provsvar.

blodomlopp -22