FETTSYRESTATUS

Det är ingen nyhet att våra försämrade matvanor har lett till
obalans i vårt fettintag. Det blir lätt lite för mycket av
de dåliga” och för lite av ”de goda” fettsyrorna. Vi ökar
riskerna för att råka ut för hjärt – och kärlsjukdomar, mentala problem, hudbesvär som eksem och psoriasis och får en ökad benägenhet för inflammationer. Analysen utförs i serum.