KARDIOVASKULÄR RISKPROFIL

Här görs en kartläggning med hjälp av specifika hjärt- kärlprover.
Utifrån detta en riskbedömning inom detta område. Det är
en investering för framtiden att kunna upptäcka tendenser till sjukdomar
i tid. I denna analys ingår: Homocystein, CRP (högsensitiv sänka),
triglycerider, totalkolesterol, LDL, HDL. Apo A och Apo b och Lp(a).