MINERALANALYS

Mineralanalysen är grundpelaren i analysprogrammet Det inbördes förhållandet mellen olika mineraler berättar en hel del om närings-och hälsotillståndet i kroppen.
I ananlysen ingår: kalium, kalcium, magnesium, koppar, järn, zink, fosfor, bly,
litium samt blodstatus med Hb, röda blodkroppar och B-Evf (hematokrit).