Prostatablodprov PSA

PSA prov. Prostata blodprov
Provet tas i en ven i armen och svaret får du inom en vecka.
Prostata-Specifikt-Antigen är en analys som vid förhöjda värden pekar på processer i prostatan.

Det kan betyda en förstorad körtel eller inflammation men även allvarligare tillstånd.
Det råder delade meningar om för och nackdelar med ett sådant prov. Det är däremot ingen tveksamhet om att tidig upptäckt minskar lidandet och därmed förbättrar prognosen.