VITAMINANALYS

Hjärt- och kärlsjukdomarna är idag tillsammans med utmattningssyndrom några av de största folksjukdomarna. Om det finns ett underskott på de i
detta sammanhang viktigaste vitaminerna så kan man upptäcka det med
vitaminanalysen. Analysen utförs i serum och helblod. I analysen ingår:
Vitamin E, Q10, B6, B12 och folsyra.